นายจีราวุฒิ เข็มพรมมา
นายกสมาคม
สมาคมปลัด อปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับ

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปท้องถิ่น - ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2558 | อ่าน 9739
เขียนโดย สมาคมปลัด อปท.ภาคตะวันออกเฉืยงเหนือ

 

วีดีโออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทั้งหมด 17 รายการ 1 / 1